Sprawozdanie za I półrocze 2019/2020; grupy rew-wych