Informacje o Zespole

Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka

przy Zespole Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Kościanie

 Jeśli Twoje dziecko rozwija się inaczej niż inne dzieci, inaczej reaguje na otaczający go świat, wolniej wszystkiego się uczy , jest niepełnosprawne - ważne jest, aby jak najszybciej  dać mu odpowiednie wsparcie i  rozpocząć działania terapeutyczne. Wczesne rozpoznanie problemów rozwoju dziecka i objęcie go specjalistyczną opieką daje szanse na skuteczne pokonywanie trudności rozwojowych.                           

W zajęciach Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka mogą brać udział dzieci, u których stwierdzono opóźniony lub nieharmonijny rozwój psychoruchowy.

W szczególności opieka i wsparcie dotyczy dzieci:

  •   z niepełnosprawnością intelektualną,
  •   z niepełnosprawnością ruchową,
  •   z autyzmem,
  •   niedosłyszących,
  •   niedowidzących.

     Uczestnikami terapii prowadzonej przez Zespół mogą być dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. Niezbędnym warunkiem zakwalifikowania do zajęć jest posiadanie przez dziecko „Opinii o potrzebie wczesnego wspomagania” wydanej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

 

Pliki do pobrania: