Nagroda Kościan Dziękuje

W celu uregulowania spraw związanych z nagradzaniem osób zasłużonych dla Kościana, w czerwcu 2007 roku radni przyjęli uchwałę w sprawie ustanowienia nagrody miasta Kościana „KOŚCIAN DZIĘKUJE”. Zgodnie z jej zapisami, Nagrodę przyznaje Kapituła Nagrody raz w roku, a wręczana jest przy okazji Święta Miasta. Kandydatów do nagrody zgłaszać mogą: Przewodniczący Rady Miejskiej Kościana, komisje stałe i kluby radnych Rady Miejskiej Kościana, Burmistrz Miasta Kościana, Rady Osiedli, zarejestrowane stowarzyszenia oraz organizacje społeczne i gospodarcze działające na terenie miasta oraz co najmniej 50 mieszkańców miasta.

W 2008 roku wpłynęło pięć wniosków o przyznanie nagrody „KOŚCIAN DZIĘKUJE”. Kapituła, w dniu 22 kwietnia br., po przeanalizowaniu wszystkich wniosków, podjęła uchwałę w sprawie przyznania nagrody Zygmuntowi Cichockiemu, Soni Stachowiak oraz Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „TROPS SPRAWNI – RAZEM”. O przyznanie statuetki Zygmuntowi Cichockiemu wnioskowało Towarzystwo Śpiewu „Lutnia”, Soni Stachowiak – 50 mieszkańców Kościana, a UKS „TROPS SPRWNI – RAZEM” – Zespół Szkół Specjalnych w Kościanie. Nagrodę Miasta Kapituła przyznała Zygmuntowi Cichockiemu w uznaniu za zasługi dla rozwoju ruchu chóralnego Kościana, Soni Stachowiak za szczególne zaangażowanie w działalność charytatywną na rzecz dzieci chorych i niepełnosprawnych, zaś Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „TROPS SPRWNI – RAZEM” za wszechstronną działalność sportową na rzecz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną.

Wręczenie Nagrody „KOŚCIAN DZIĘKUJE” miało miejsce podczas Uroczystej Sesji Rady Miejskiej Kościana inaugurującej XXII Dni Kościana, w dniu 6 czerwca 2008

Uczniowski Klub Sportowy „TROPS SPRAWNI – RAZEM” otrzymał statuetkę „KOŚCIAN DZIĘKUJE” za wszechstronną działalność sportową na rzecz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Uczniowski Klub Sportowy „Trops Sprawni – Razem” działa od 1997 roku przy Zespole Szkół Specjalnych w Kościanie. Swoją działalności, opartą na wolontariacie, obejmują niepełnosprawne dzieci i młodzież z całego powiatu. Największą część działalności Klubu, obok organizacji turnusów rehabilitacyjno-wypoczynkowych i biwaków, stanowi sport. Działacze UKS prowadzą zajęcia z młodzieżą z różnych dziedzin sportowych (koszykówka, piłka nożna, lekkoatletyka, pływanie, tenis stołowy, siatkówka, piłka ręczna), dzięki czemu młodzi klubowicze mają możliwość startu w imprezach sportowych o randze mistrzostw regionu, województwa, Polski i zawodów międzynarodowej. Dzięki organizowanym przez UKS „Trops Sprawni – Razem” różnorodnym imprezom sportowym, przełamywane są bariery i stereotypy, zaś najmłodsi uczestnicy mają sposobność do odkrywania swoich możliwości i umiejętności.