Regulamin świetlicy

Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, umożliwiający wszechstronny rozwój osobowości.

  1. Świetlica szkolna czynna jest codziennie od godziny 7:00 do 16:00.
  2. Uczniowie dojeżdżający, mają obowiązek zgłosić się do świetlicy przed zajęciami, jeżeli nie zaczynają ich o 7:45 i po skończonych zajęciach, czekając na autobus.
  3. Wszyscy uczniowie, którzy mają wolną godzinę lekcyjną, maja obowiązek przyjść do świetlicy.
  4. Świetlicy nie należy opuszczać, bez pozwolenia wychowawcy.
  5. Uczniowie, którzy chcą się zwolnić z zajęć świetlicowych, muszą dostarczyć pisemną zgodę rodziców.
  6. Przerwy międzylekcyjne należy spędzać na boisku lub korytarzu.
  7. W świetlicy obowiązuje cisza i kulturalne zachowanie.
  8. Uczniowie maja obowiązek dbać o ład i porządek w świetlicy.
  9. Za zniszczony sprzęt w świetlicy, będzie pobierana ich równowartość pieniężna.