Kontakt

Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka

przy Zespole Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Kościanie,

64-000 Kościan, ul. Marii Konopnickiej 1

Tel. 65 512 29 31

 Sekretariat – nr wewn. 21
 Koordynator  Zespołu – nr  wewn. 27