Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020

miniatura

W tym roku szkolnym nasza placówka przystąpiła do projektu CYFROWA SZKOŁA WIELKOPOLSK@2020, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Zajęcia odbywały się od listopada do maja, w formie zajęć pozalekcyjnych.

Głównym celem projektu było podniesienie kompetencji informatycznych, a także wiedzy i umiejętności z zakresu możliwości wykorzystywania współczesnych narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK). W naszej szkole pracowaliśmy w 3 grupach w ramach Uczniowskich Laboratoriów Informatycznych (ULI).
Nasi najmłodsi, pod opieką pani Magdaleny Wolsztyńskiej wędrowali po cyberprzestrzeni. Grupa ta za pomocą robota Photon oraz dywanu interaktywnego zaprojektowała cyfrową mapę. Uczniowie wyznaczali kierunki w przestrzeni od osi własnego ciała oraz ustalali położenie obiektów względem siebie. Dziewczynki i chłopcy rozwijali zdolności kodowania, programowania, tworzenia tras oraz mierzenia odległości za pomocą TIK.
Grupa uczniów klasy 2 ze Szkoły Branżowej, wspólnie z opiekunem panią Moniką Kunc, przygotowała planszę na podstawie mapy Kościana z najważniejszymi zabytkami. Miejsca zabytków są zapisane w formie kodów QR. Trasa zwiedzania  zaprogramowana jest  dla robota mBot. Informacje dotyczące najważniejszych historycznych obiektów naszego miasta uczniowie pozyskali z Internetu i materiałów bibliotecznych.
Uczniowie klasy 2 B Szkoły Przysposabiającej do Pracy pod opieką pani Agaty Rybarczyk, poznawali tajniki gwary poznańskiej. Wykorzystując zasoby Internetu, szukali, porównywali i selekcjonowali informacje pochodzące z różnych źródeł. Materiały te ubarwili zdjęciami, rysunkami, filmikami, poznając i korzystając z nowoczesnych urządzeń TIK. I tak powstał nasz szkolny ilustrowany - Mini Słownik Gwary Poznańskiej.

Dzięki udziałowi w projekcie nasza szkoła zyskała m.in. rozbudowaną sieć Wi –Fi, a także nowoczesne cyfrowe narzędzia dydaktyczne (m.in. tablety, laptopy, aparaty cyfrowe, roboty do nauki kodowania) wspierające realizację zajęć z wykorzystaniem TIK.

O tym, jak pracowały wszystkie grupy, dowiecie się z filmiku.

Projekty uczniowskie ZSS