KONKURS LITERACKI

REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO

W jaki sposób młody człowiek może wspierać osoby z niepełnosprawnością?

Konkurs literacki jest organizowany w ramach obchodów Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnej.

Regulamin również do pobrania poniżej.

 

§ 1

Organizator i czas trwania konkursu

 1. Organizatorem konkursu literackiego W jaki sposób młody człowiek może wspierać osoby z niepełnosprawnością? (zwanego dalej konkursem) jest Zespół Szkół                         im. M. Konopnickiej  w Kościanie.
 2. Współorganizatorem i fundatorem nagród jest Starostwo Powiatowe w Kościanie.
 3. Konkurs rozpoczyna się 1 kwietnia 2019 r. i trwać będzie do 6 maja 2019 r. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 10 maja 2019 r. na stronie internetowej Zespołu Szkół   im. M. Konopnickiej w Kościanie www.zss-koscian.pl. Nagrody zostaną wręczone                14 maja 2019 r. podczas Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnej w Kościanie.

§ 2

Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów klasy siódmej, ósmej szkoły podstawowej, trzeciej gimnazjum i młodzieży ponadgimnazjalnej z powiatu kościańskiego
 2. Prace nadesłane na konkurs muszą być oryginalną twórczością osoby biorącej w nim udział.
 3. Forma literacka prac konkursowych jest dowolna (np. opowiadanie, esej)

§ 3

Cel konkursu

 1. Integracja środowiska z osobami niepełnosprawnymi.
 2. Dostrzeganie problemu niepełnosprawności w swoim otoczeniu.
 3. Uwrażliwienie młodzieży na potrzeby osób niepełnosprawnych.
 4. Odkrywanie i wspieranie talentów literackich.
 5. Promocja Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnej.

§ 4

Zasady konkursu

 1. Aby wziąć udział w konkursie należy dostarczyć do 6 maja 2019 r. swoją pracę.
 2. Objętość wydruku nie powinna przekraczać 5000 znaków.
 3. Nadesłane prace nie będą odsyłane do autorów.
 4. Do pracy należy dołączyć dane uczestnika tj. imię i nazwisko, klasa, adres i telefon szkoły.

§ 5

Wyłanianie laureatów konkursu

 1. Laureat konkursu zostanie wyłoniony przez jury.
 2. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach:

I – uczniowie klasy siódmej, ósmej szkoły podstawowej, trzeciej gimnazjum

II – młodzież szkół ponadgimnazjalnych

 1. Przewiduje się przyznanie I, II i III miejsca oraz trzech wyróżnień w każdej kategorii.

§ 6

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin niniejszego konkursu dostępny jest na stronie www.zss-koscian.pl
 2. Osobami odpowiedzialnymi za konkurs są: Anna Hordecka i Zyta Poniży,

tel. (0-65) 512 29 31 lube-mail: anna.hordecka1@interia.pl

 1. Nadsyłając pracę na konkurs autor wyraża zgodę na jej późniejsze opublikowanie.
 2. Pracę należy dostarczyć do sekretariatu szkoły lub na adres:

Zespół Szkół im. M. Konopnickiej

ul. Marii Konopnickiej 1

64-000 Kościan (z dopiskiem konkurs literacki)

 1. W sytuacjach wyjątkowych organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. 

Pliki do pobrania: