Konkurs plastyczny z okazji Dnia Ziemi

miniatura

Konkurs plastyczny z okazji Dnia Ziemi


 „Ziemia planeta na której mieszkamy”

22 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Ziemi, którego celem jest zwrócenie uwagi na kwestie ochrony środowiska naturalnego, w tym promowanie zachowań proekologicznych. Wiodącym celem tego święta będą działania na rzecz ochrony klimatu. W związku z tym organizujemy konkurs plastyczny. Zapraszamy uczniów naszej szkoły do zapoznania się z regulaminem.

audemars piguet replica

Regulamin szkolnego konkursu plastycznego z okazji Dnia Ziemi

 Cele konkursu:

- rozbudzanie zainteresowania otaczającym światem i jego problemami,
- kształtowanie postaw i przyzwyczajeń proekologicznych,
- rozbudzanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska,
- nawiązanie do obchodów Światowego Dnia Ziemi,
- uwrażliwianie na piękno przyrody,
- zachęcanie do poszukiwania wiedzy z różnych źródeł informacji,
- rozwijanie wyobraźni plastycznej i kreatywności.

Zadania konkursowe:

1.        Konkurs kierowany jest do uczniów klas 1-8 z lekką niepełnosprawnością.

2.        Konkurs polega na wykonaniu plakatu nawiązującego do obchodów Dnia Ziemi promujący zachowania proekologiczne.

3.        Format plakatu A4 lub A3, technika plastyczna wykonania dowolna, możliwość zastosowania różnych technik.

4.        Termin oddawania prac konkursowych do 7 maja.

5.        Prace należy oddać w sali nr 209 do p. Agnieszki Urbańskiej, p. Karoliny Tomczyk.

 

 

Organizatorzy:

Katarzyna Nowak
Karolina Tomczyk
Zyta Poniży
Agnieszka Urbańska