Konkurs wiedzy o krajach niemieckojązycznych

KONKURS WIEDZY O KRAJACH NIEMIECKOJĘZYCZNYCH

Kim są niemieccy bracia Grimm? Czy znany w USA aktor Arnold Schwarzenegger pochodzi z Austrii? Czy w Szwajcarii naprawdę mówi się w 4 językach? Gdzie znajduje się słynny zamek Neuschwanstein? Co to takiego Oktoberfest i czy „Berliner” oznacza nazwę pączka?

Odpowiedzi na te i wiele innych pytań zna z pewnością 10 uczestników konkursu wiedzy o krajach niemieckojęzycznych, który odbył się 1 lutego w naszej szkole. Miał on formę testu sprawdzającego wiadomości z zakresu geografii, historii i kultury Niemiec, Austrii, Szwajcarii i Liechtensteinu. Celem konkursu było przede wszystkim zachęcenie uczniów do poszerzania swojej wiedzy na temat krajów niemieckiego obszaru językowego oraz kształtowanie postawy otwartości i tolerancji wobec innych kultur.

Największą wiedzą wykazał się Antoni Hetman z klasy 7. Drugie miejsce, z tą samą liczbą punktów, zajęli Mikołaj Gabriel oraz Krystian Koralewski również z klasy 7. Trzecie miejsce zdobył Mikołaj Klaba z klasy 2 branżowej. Wszystkim serdecznie gratulujemy!

Agnieszka Borowiak

Magdalena Kostyk

Daria Zielinska