Kościański Telefon Zaufania

miniatura

U wielu młodych ludzi pojawiły się bądź nasiliły objawy depresji, stany lękowe, zaburzenia odżywiania. Kościańscy specjaliści obserwują u dzieci i młodzieży obniżone samopoczucie, frustrację, lęk przed powrotem do szkół, brak chęci do nauki, problem z koncentracją, motywacją do wykonywania podstawowych czynności, problemy ze snem, czy komunikacją.

Młodym ludziom trudno porozmawiać o pojawiających się problemach z dorosłymi z najbliższego otoczenia, bądź nie posiadają nikogo bliskiego z kim mogliby omówić trapiące ich sprawy. Powoduje to powstanie lub pogłębienie się u dzieci poczucia osamotnienia, niezrozumienia, bezradności. Dodatkowo w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną ograniczony został dostęp do pomocy specjalistycznej i powstała potrzeba stworzenia alternatywnej formy pomocy dla dzieci i młodzieży z powiatu kościańskiego, która odpowiadałaby na potrzebę anonimowego kontaktu z osobą życzliwą i wykwalifikowaną.

W związku z tym z inicjatywy Burmistrza Miasta Kościana, we współpracy z Powiatem Kościańskim, od 19 lipca 2021 roku uruchomiony zostanie „Kościański Telefon Zaufania dla dzieci i młodzieży”. Działalność Kościańskiego Telefonu Zaufania koordynować będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie. Specjaliści dyżurujący pod telefonem będą udzielać pomocy i wsparcia dzieciom i młodzieży - ze szkół prowadzonych przez miasto Kościan oraz Powiat Kościański - w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami.

Uruchomienie Kościańskiego Telefonu Zaufania umożliwi dzieciom i młodzieży omówienie trudnych, ważnych spraw ze specjalistą, który w życzliwy sposób zachęci do wspólnego znalezienia rozwiązań trapiących dzieci problemów. Kościański Telefon Zaufania na początek będzie czynny dwa razy w tygodniu: w poniedziałki w godzinach 15.00 do 18.00 oraz w czwartki od godziny 18.00 do 21.00.