SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNO - TECHNICZNY

miniatura

 

 

Zapraszamy do udziału w konkursie EKO OZDOBA WIOSENNA

Zapraszamy do artystycznej przygody z materiałami eko.

III edycja

 

 

 

Cele konkursu:

Promowanie talentów dzieci i młodzieży.

Inspirowanie do aktywności twórczej.

Kształtowanie właściwego stosunku do ochrony środowiska poprzez kształcenie nawyków ekologicznych.

Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i proekologicznych.

Uwrażliwienie na piękno naturalnego środowiska.

Uczestnicy:

Wszyscy uczniowie oraz uczennice naszej szkoły.

Tematyka:

Przedmiotem konkursu jest wykonanie ekologicznej ozdoby wiosennej. Ozdoba powinna być wykonana z surowców wtórnych, np. rolek po papierze toaletowym, butelek plastikowych, puszek, itp. Pomysł i technika jest dowolna.

Warunki uczestnictwa:

Każdy uczestnik może przekazać jedną pracę.

Prace oddane na konkurs muszą być pracami własnymi.

Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu.

Wszystkie prace będą prezentowane na wystawie w naszej szkole.

Zgłoszenie do konkursu:

Podpisane prace należy dostarczyć do klasy 16 szkoła przy ulicy Marii Konopnickiej oraz do klasy 23 szkoła w Kiełczewie.

Na pracę czekamy do 05.04.2024 r.

Pracę konkursowe złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Ocena prac:

Prace konkursowe będą oceniane pod kątem: zgodności z tematyką, kreatywności, oryginalności, pomysłowości i staranności.

Prace zgłoszone do konkursu będą zwracane uczestnikom.

Oceny prac konkursowych dokona komisja powołana przez organizatorów.

Lista laureatów zostanie zamieszczona na stronie internetowej szkoły.

 

 

 

SERDECZNIE ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU!

POWODZENIA!

 

 

Aleksandra Naskręt - Tomczak, Agata Maćkowiak, Weronika Hoffman, Magdalena Waszkowiak