Spotkanie warsztatowe "Pomoce dydaktyczne i metody aktywizujące w pracy z uczniem w szkole specjaln

miniatura
Dnia 25 lutego w ramach dzielenia się wiedzą z nauczycielami odbyło się spotkanie warsztatowe "Pomoce dydaktyczne i metody aktywizujące w pracy z uczniem w szkole specjalnej". Podczas spotkania nauczyciele przedstawili różne metody aktywizujące a także pomoce dydaktyczne, które uatrakcyjniają lekcję a także pozwalają uczniom doskonalić swoją wiedzę i umiejętności. Spotkanie było bardzo owocne dla wszystkich uczestników.
Z pewnością zdobyta wiedza pozwoli nam osiągnąć sukces podczas pracy z uczniami.
 
Izabela Kaczmarek
Agnieszka Borowiak
Agata Żak
Daria Zielinska