Ważna informacja

miniatura

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Kościanie informuje, że zgodnie z komunikatem Premiera oraz o oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz w związku z coraz większą absencją chorobową nauczycieli i pracowników szkoły, licznymi kwarantannami domowymi w okresie od 9.11.2020r. do 29.11.2020r. nauka dla wszystkich uczniów w szkole odbywać się będzie w trybie zdalnym.

Ponadto w trybie zdalnym w w/w okresie odbywać będą się również zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Informacje na temat wczesnego wspomagania rozwoju dziecka można uzyskać pod numerem telefonu 604 117 867.

Informujemy również, iż opieka świetlicowa będzie zorganizowana wyłącznie dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19, tj. w szczególności pracujący w służbie zdrowia lub w służbach mundurowych, po wcześniejszym uzgodnieniu z dyrektorem szkoły.

W trybie zdalnym pracować będzie również biblioteka szkolna, doradca zawodowy, pedagog i psycholog.

Pedagog szkolny dostępny pod numerem telefonu 604 117 867.

Psycholog szkolny dostępny pod numerem telefonu 697 499 576.

Sekretariat szkoły będzie czynny stacjonarnie w godz. 10.00-14.00, z tym, że osobiste załatwienie spraw będzie możliwe dopiero po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z pracownikiem sekretariatu 65-512 29 31).

Przypominamy również, że przy wejściu głównym do szkoły znajduje się skrzynka, do której można wrzucać dokumenty.

Kontakt do pięlęgniarki szkolnej pod numerem telefonu 608 629 904.

Dyrektor oraz wicedyrektorzy szkoły będą dostępni pod numerem telefonu 508 535 731 lub 661 437 203.