Wytyczne dotyczące oddawania podręczników szkolnych i książek

miniatura

ZWROTY KSIĄŻEK I PODRĘCZNIKÓW DO BIBLIOTEKI SZKOLNEJ ROK SZKOLNY 2019/2020

1. Zwrot podręczników, materiałów edukacyjnych i książek wypożyczonych z biblioteki szkolnej jest obowiązkowy.

2. Podręczniki będą odbierane w łączniku.

3. Osoby zwracające podręczniki dokonują tego w określony sposób:

a) z podręczników należy usunąć foliowe okładki, zapisane ołówkiem notatki, zwrócić uwagę na czystość i estetykę  

    książek – wyprostować pogięte kartki, skleić rozdarcia itp.)

b) należy dołączyć kartkę z informacją zawierającą: imię i nazwisko ucznia, klasa

c) kartka z informacją oddawana jest dyżurującemu bibliotekarzowi

d) nauczyciel bibliotekarz dokonuje oceny stanu technicznego zwróconych podręczników

e) zwrot podręczników potwierdzany jest podpisem (własnym długopisem) na liście udostępnionej przez bibliotekarza.

4. Uczniowie wraz z podręcznikami zwracają również inne książki wypożyczone z biblioteki szkolnej.

5. Uczeń/opiekun dokonujący zwrotu książek i podręczników powinien być w maseczce i rękawiczkach.