"Zwinne ruchy bystra głowa II"

miniatura

Duża przestrzeń, różnorodność oddziaływań, możliwość stopniowania poziomu trudności zadań to walory, które skłoniły nas do wyboru tego miejsca, jako środowiska przyjaznego dzieciom. Podczas pobytu na sali zabaw dzieci zależnie od stanu sprawności ruchowej mogły angażować się w zadania o różnym stopniu trudności. Podkreślenia wymaga fakt, że zgromadzony w tym obiekcie sprzęt umożliwił wszechstronne oddziaływania na sferę ruchową dziecka. Otoczenie sali zabaw pozwalało nam na wnikliwą obserwację funkcjonalną dzieci w kontekście indywidualnym i społecznym.