IV Ogólnopolski Integracyjny Przegląd Teatralny - Kościan 2021

miniatura

Przegląd adresowany jest do amatorskich teatrów ze szkół, placówek kulturalnych, stowarzyszeń, świetlic, warsztatów i innych.

Z uwagi na obostrzenia przegląd odbędzie się w formie zdalnej.

Celem Przeglądu jest:
- prezentacja dorobku artystycznego amatorskich teatrów dziecięcych i młodzieżowych,
- ukazanie osób z niepełnosprawnością jako twórców kultury,
- inspiracja i poszukiwanie nowych form pracy artystycznej i wychowawczej wśród zespołów,
- wzbogacanie osobowości młodego człowieka poprzez edukację teatralną,
- przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Warunkiem uczestnictwa w Przeglądzie jest nadesłanie do dnia 3 grudnia 2021 r. (decyduje data stempla) KARTY ZGŁOSZENIA oraz egzemplarza NAGRANIA prezentowanego przedstawienia na nośniku CD/DVD lub podanie linku do spektaklu. CD/DVD przesłać należy na adres:

 

Zespół Szkół Specjalnych
im. Marii Konopnickiej w Kościanie
ul. M. Konopnickiej 1
64-000 Kościan     

z dopiskiem:

 „IV Ogólnopolski Integracyjny
Przegląd Teatralny Kościan 2021”

 

Ogłoszenie laureatów nastąpi 15 grudnia na stronie Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej w Kościanie.

 

SZCZEGÓŁY W REGULAMINIE PONIŻEJ.

KARTA ZGŁOSZENIA DO POBRANIA PONIŻEJ.

 

 

Pliki do pobrania: