Morsik IX

miniatura

Nasi uczniowie poprzez udział w aktywnościach kierowanych i swobodnych  nabyli  nowe doświadczenia i umiejętności w sferze ruchowej, poznawczej, samoobsługowej, doskonalili formy komunikacyjne, a także uczyli się zasad funkcjonowania w miejscach publicznych (szatnia, pływalnia, autobus itp.) Zajęcia w środowisku wodnym przyczyniły się do poprawy sytuacji zdrowotnej naszych podopiecznych przede wszystkim dzięki ćwiczeniom nastawionym na korekcję wad postawy oraz ćwiczeniom z zakresu integracji sensorycznej.