Wprowadzenie

CAŁA  POLSKA  CZYTA  DZIECIOM

„Szkoła może i powinna uzupełniać domowe czytanie,
a tam, gdzie całkiem go brak, dać zaniedbanym uczniom
szansę codziennego kontaktu ze słowem czytanym.”

(Fundacja ABC XXI – Cała Polska czyta dzieciom)

W październiku 2007 roku zespoły edukacyjno – terapeutyczne przystąpiły do programu Czytające szkoły w ramach kampanii społecznej Cała Polska czyta dzieciom. Misja programu głęboko przenika się z założeniami i celami pracy w szkole specjalnej, dlatego przygotowanie harmonogramu działań spotkało się z dużym zainteresowaniem nauczycieli uczących w klasach „u”.

Nikt nie rodzi się czytelnikiem – czytelnika trzeba sobie wychować codziennie czytając dziecku dla przyjemności. Zadbajmy o to, by każde polskie dziecko miało dostęp do książki. Bez czytelnictwa przegramy wyścig z mądrzejszymi – z tymi, którzy czytają! – mówi credo Fundacji ABCXXI, propagatora akcji.
Według badań prowadzonych przez fundację, codzienne czytanie:

  • chroni dzieci przed uzależnieniem od komputera czy telewizji,
  • poprawia poziom wypowiedzi,
  • wpływa na wzrost rozumienia tekstów,
  • poprawia koncentrację uwagi,
  • wycisza, przyspiesza gotowość do rozpoczęcia nauki,
  • poprawia wzajemne relacje i kontakty uczniów.

Przystąpiliśmy do wariantu prostego wymagającego codziennego czytania dzieciom w trakcie zajęć lekcyjnych, w miarę możliwości o tej samej porze w wymiarze 15 – 20 minut.
Nie poprzestajemy jednak tylko na czytaniu, które jest niejako głównym celem programu. Przybliżamy dzieciom lektury poprzez pracę z tekstem, zagadki, rebusy, krzyżówki, inscenizacje, zabawy, gry, imprezy okolicznościowe, spotkania z ciekawymi ludźmi. Wszystkie te działania oddziałując wielozmysłowo na naszych uczniów przyczyniają się do ich rozwoju społecznego i emocjonalnego oraz rozwijają ich kreatywność.
Dużym sukcesem okazało się pierwsze przedstawienie teatralne pt. Królewna Śnieżka,  w którym wspólnie z dziećmi wystąpili ich nauczyciele. Zdopingowało to nauczycieli z aktorskim zacięciem do dalszej pracy i zawiązała się trupa teatralna BELFER. Powstały kolejne przedstawienia: Kopciuszek i Śpiąca królewna.
Sukcesy jakie odnosimy są efektem pracy zespołu nauczycieli, którzy świetnie ze sobą współpracują (i doskonale bawią), mając na uwadze rozwój naszych niepełnosprawnych uczniów.
Autorkami programu były panie: Ewa Czuba (lider), Ewa Łaszczyńska-Maćkowiak i Jolanta Pawłowska.

Od roku szkolnego 2015/2016 realizacją programu zajęły się panie: Agata Żak (lider), Katarzyna Paruszewska i Kinga Biszof.

Redaktorem głównym działu Cała Polska czyta dzieciom jest pani Jolanta Pawłowska.