"...a tylko czuję, że pióra mam i lecieć, lecieć mogę". M. Konopnicka

miniatura

Już 48 lat ma nasza Szkoła...! Szkoła, w której my uczymy Ich i... uczymy się także od Nich, czemu przygląda się  - chyba z aprobatą - nasza Patronka.

My zaś pragniemy "wesprzeć" tę rocznicę odrobiną wesołości, licząc, że pomoże to utrwalić w naszej pamięci wspomnienia i refleksje z przeżytych w Szkole dni i lat...

 
"Dotykam przyszłości. Uczę". 
Christa McAliffe