Wprowadzenie

W roku 2017 uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w zajęciach na basenie, w sali zabaw Nufrik oraz w Centrum Rodzinnym WMB w Lesznie. Przeprowadzenie wyżej wymienionych zadań było możliwe dzięki realizacji projektów: Morsik IX-zabawy sensomotoryczne w wodzie, "Zwinne ruchy bystra głowa II" - zabawy psychomotoryczne w sali zabaw Nufrik oraz "Każde dziecko o tym wie-chcesz być zdrowy ruszaj się"- dzień aktywnego wypoczynku w krainie zabaw.

Zadania były współfinansowane ze środków Urzędu Miasta Kościana oraz Powiatu Kościańskiego

Już niedługo będziemy pisać kolejne projekty. Mamy nadzieję, że uda nam się uzyskać większą kwotę dofinansowania na zadania promujące zdrowie i obejmiemy nimi większą liczbę dzieci.

 

 

 

                                                                                  Jadwiga Marcinkowska

                                                                                 Magdalena Perekietka

                                                                                  Monika Włodarczak