Nufrik 2018

miniatura

Zwinne ruchy bystra głowa III – zabawy psychomotoryczne w sali zabaw Nufrik

Projekt współfinansowany przez Starostwo Powiatowe oraz Urząd Miasta Kościana

 W roku 2018 roku młodsi uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w zajęciach w sali zabaw Nufrik. 

Duża przestrzeń, różnorodność oddziaływań, możliwość stopniowania  poziomu trudności zadań to walory, które skłoniły nas do wyboru tego miejsca jako środowiska przyjaznego dzieciom. Podczas pobytu na sali zabaw dzieci zależnie od stanu sprawności ruchowej mogły angażować się w zadania o różnym stopniu trudności. Podkreślenia wymaga fakt, że zgromadzony w tym obiekcie sprzęt umożliwił wszechstronne oddziaływania na sferę ruchową dziecka. Otoczenie sali zabaw pozwalało nam na wnikliwą obserwację funkcjonalną dzieci w kontekście indywidualnym i społecznym.

                         

                                                                                                                             Jagoda Marcinkowska

                                                                                              Magda Perekietka

                                                                                              Monika Włodarczak