„PLANETĘ MAMY TYLKO JEDNĄ” - 22 marca Światowy Dzień Wody

miniatura

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją na temat oszczędzania wody, przygotowaną w ramach projektu „Planetę mamy tylko jedną” z okazji Światowego Dnia Wody. Prezentację nauczyciele mogą wykorzystać na swoich zajęciach. Jej celem jest kształtowanie świadomości ekologicznej uczniów, motywowanie ich do działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego oraz kształtowanie  wspólnej odpowiedzialności za Ziemię.

 

https://drive.google.com/file/d/1w6lteAVyQP1r4bu7fdZ8kqT5XW5XaL94/view?usp=sharing