REGULAMIN WEWNĄTRZSZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

miniatura

„ Mamo jesteś wyjątkowa”

organizowanego  z okazji

Dnia  Matki

 

 

 1. Cele konkursu:
 • rozwijanie wśród uczniów kreatywnych rozwiązań
 • rozwijanie umiejętności wyrażania swoich uczuć przez sztukę
 • rozwijanie umiejętności plastycznych i manualnych
 • ćwiczenie umiejętności łączenia różnych technik plastycznych
 • ćwiczenie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną w ramach zdalnego nauczania

 

 1. Uczestnicy konkursu:

Uczniowie Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej w Kościanie

(Udział w konkursie jest całkowicie dobrowolny, dla chętnych uczniów )

 

 1. Przebieg konkursu:

Uczniowie wykonują pracę plastyczną związaną z tematem konkursu

Format pracy: A4

Uczniowie wykonają pracę dowolną techniką plastyczną: rysunek: ołówkiem, kredką, węglem, tuszem, malarstwo, wydzieranka, kolaż  (Mile widziane łączenie różnych technik plastycznych.) J

Praca powinna zawierać opis (w treści maila lub w tytule zdjęcia) : klasa, imię i nazwisko ucznia

Proszę nie podpisywać prac plastycznych na kartce, na której została ona wykonana

                      

 1. Pozostałe postanowienia:
 • Termin przesyłania prac : do 22 maja 2020r.  (piątek)
 • Prace proszę przesłać na adres:    dolata.kasia@op.pl
 • Trzy pierwsze miejsca zostaną nagrodzone
 • Uczniowie biorący udział w konkursie otrzymają pochwały
 • Wszystkie prace zostaną wyeksponowane w wirtualnej wystawie na stronie szkoły

 

 1. Komisja konkursu:

                        Katarzyna Pryfer -  Dolata

                        Weronika Kupka

                        Anna Michalak

 

 1. Organizator konkursu:

            Katarzyna Pryfer -  Dolata